رنگین کمان جاده ای از بهشت

صدای ندا دهنده در بیابان
نویسنده : زی زی جوجو - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٤
 

اما روح اسم ندارد،حقیقت محض است،برای دوره ی معینی بدن را اشغال می کند و روزی هم ترکش می کند-بی این که خدا به خودش زحمت بدهد و روز قضا بپرسد:"تو کی هستی؟"خدا فقط می پرسد:"وقتی زنده بودی،عشق ورزیدی؟"جوهر زندگی همین است:توانایی دوست داشتن،و نه اسمی که در گذرنامه ،کارت ویزیت یا کارت شناسایی مان داریم.عرفای بزرگ اسم شان را عوض می کردند و گاهی برای همیشه اسم شان را کنار می گذاشتند.وقتی از یحیای تعمیددهنده پرسیدند کی است،فقط گفت:"صدای ندا دهنده در بیابان"عیسا وقتی با جانشین کلیسایش ملاقات کرد،ندیده گرفت که او تمام عمرش به اسم شمعون پاسخ می داده و او را پطرس (سنگ)صدا زد.موسا از خدا اسمش را پرسید و جوابش این بود که:"من آنم که هستم"


منبع:کتاب برنده تنهاست/نویسنده:پائولو کوئلیو/صفحه ٧۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمی دونم،اگه از من بپرسی کیستی؟چی دارم که بگم.گریه

فرهنگستان ادب :از این به بعد مصطفی،موسی و نام هایی از این قبیل را به صورت مصطفا ،موسا بنویسید.

فارسی را پاس بدارید.چشمک